Vremenska Prognoza Vis

Vremenska Prognoza Vis

Vremenska Prognoza Vis - je hrvatsko ostrvo u Jadranskom moru, uz dalmatinsku obalu. U gradu Visu su ostali delovi drevnih gradskih zidina, kao i terme (javno kupatilo). U tvrđavi Levaman se nalazi Arheološki muzej, sa eksponatima, uključujući i izložbu iz 4. veka pre nove ere. bronzana glava boginje Artemide i amfore pronađene na moru. Na malom poluostrvu, crkva i manastir Svetog Jeronima izgrađeni su iznad starog rimskog pozorišta.