Vremenska Prognoza Kolan

Vremenska Prognoza Kolan

Vremenska Prognoza Kolan - je naselje i opština u Zadarskoj županiji, Hrvatska. Prema podacima popisa iz 2011. godine u Kolanu živi 791 stanovnik. Osnovano je 2003. godine odvajanjem od grada Paga.