Vremenska Prognoza Gracac

Vremenska Prognoza Gracac

Vremenska Prognoza Gracac - je grad i opština u južnom delu Like, Hrvatska. Opština je administrativno deo Zadarske županije. Gračac se nalazi južno od Udbine, sjeveroistočno od Obrovca, sjeverozapadno od Knina i jugoistočno od Gospića.