Vremenska Prognoza Nustar

Vremenska Prognoza Nustar

Vremenska Prognoza Nustar (Nuštar) - je naselje i opština u istočnoj Hrvatskoj, koja se nalazi severoistočno od Vinkovaca i zapadno od Vukovara, na putu D55. Nuštar ima 3.639 stanovnika, sa ukupno 5.772 stanovnika u opštini, u koju spadaju i obližnja sela Cerić i Marinci.