Vremenska Prognoza Strumica

Vremenska Prognoza Strumica

Vremenska Prognoza Strumica - je najveći grad na jugoistoku Severne Makedonije, u blizini graničnog prelaza Novo Selo-Petrič sa Bugarskom. U regionu oko grada živi oko 55.000 ljudi. Ime je dobio po reci Strumici koja kroz njega protiče. Grad Strumica je sedište opštine Strumica.