Vremenska Prognoza Pljevlja

Vremenska Prognoza Pljevlja

Vremenska Prognoza Pljevlja - bila raskrsnica važnih trgovačkih puteva i kulturnih tokova, sa važnim putevima koji su povezivali primorje sa unutrašnjosti Balkana.