Vremenska Prognoza Pula

Vremenska Prognoza Pula

Vremenska Prognoza Pula - grad na obali mora na vrhu hrvatskog poluostrva Istre, poznat je po zaštićenoj luci, obali sa plažama i rimskim ruševinama. Naseljena u praistorijsko doba i cijenjena zbog svog strateškog položaja, Pula je više puta okupirana, razarana i obnavljana. Gradom su upravljali Rimljani, Ostrogoti i Mlečani, kao i savezničke snage u Drugom svetskom ratu.