Vremenska Prognoza Lovran

Vremenska Prognoza Lovran

Vremenska Prognoza Lovran - je naselje i opština u Primorsko-goranskoj županiji, Hrvatska. Nalazi se u istočnoj Istri, na zapadnoj obali Kvarnerskog zaljeva sa 4.101 populacijom u općini i 3.336 u samom gradu. Njegovo ime potiče od Laurel, kao što je prikazano u grbu.