Vremenska Prognoza Cepin

Vremenska Prognoza Cepin

Vremenska Prognoza Cepin (Čepin) - je naselje i opština u Osječko-baranjskoj županiji, Hrvatska. Nalazi se u severoistočnoj Slavoniji, 10 kilometara jugozapadno od Osijeka. Čepin, sa svojih 11.599 stanovnika prema popisu iz 2011. godine, sada je uključen u naseljeno područje Osijeka. Većina stanovništva su Hrvati sa 93,8%.