Vremenska Prognoza Krk

Vremenska Prognoza Krk

Vremenska Prognoza Krk - je veliko hrvatsko ostrvo u severnom Jadranskom moru, povezano sa kopnom mostom. Krčka katedrala iz 5. veka, u gradu Krku, ima mermerni oltar i kamene korintske stubove uklesane hrišćanskim simbolima. Sa pogledom na more je Frankopanski dvorac, sa vekovima starim kamenim prolazima i zvonikom. U malom zalivu na istoku, na malom ostrvu Košljun nalazi se franjevački samostan.