Vremenska Prognoza Draganic

Vremenska Prognoza Draganic

Vremenska Prognoza Draganic (Draganić) - je opština u Karlovačkoj županiji, Hrvatska. Opštinu čine sela Lug, Goljak, Mrzljaki, Jazvaci, Darići, Budrovci, Bencetići, Barkovići, Draganići, Lazina, Franetići, Vrbanci i Vrh. Ukupno ima 2.741 stanovnika, od kojih su 96% Hrvati.