Vremenska Prognoza Umag

Vremenska Prognoza Umag

Vremenska Prognoza Umag - je grad na hrvatskom poluostrvu Istre. Ostaci gradskih zidina iz 10. veka uključuju kapiju i pokretni most. Muzej grada Umaga, u nekadašnjoj odbrambenoj kuli, sadrži predmete iz rimskog doba kao što su amfore i lampe, kao i savremenu lokalnu umetnost. Crkva Uspenja Bogorodice ima nedovršenu baroknu fasadu i zvonik iz 17. veka. Dugačak morski zid iz 1800-ih skriva luku.