Vremenska Prognoza Sucuraj

Vremenska Prognoza Sucuraj

Vremenska Prognoza Sucuraj (Sućuraj) - je najmanji grad na ostrvu Hvar u hrvatskom delu Jadranskog mora, 3 NM od dalmatinske obale i 77 km od grada Hvara. Sućuraj ima oko 400 stanovnika, a primarni su turizam i ribolov.