Vremenska Prognoza Kraj

Vremenska Prognoza Kraj

Vremenska Prognoza Kraj - je naselje koje se nalazi na jugoistočnom delu ostrva Pašman, 3 km južno od sela Pašman, 300 m od obale Pašmanskog kanala u Dalmaciji, Hrvatska.