Vremenska Prognoza Peteranec

Vremenska Prognoza Peteranec

Vremenska Prognoza Peteranec - je opština u Koprivničko-križevačkoj županiji u Hrvatskoj, 2704 stanovnika. U opštini su od 2011. godine postojala tri popisna naselja: Komatnica Peteranec Sigetec