Vremenska Prognoza Ozalj

Vremenska Prognoza Ozalj

Vremenska Prognoza Ozalj - je grad u središnjoj Hrvatskoj, koji se nalazi severno od Karlovca i jugozapadno od Jastrebarskog, na reci Kupi. Blizu je Žumberka na severu i granice sa Slovenijom na severozapadu, a Metlika je najbliži slovenački grad.