Vremenska Prognoza Ilok

Vremenska Prognoza Ilok

Vremenska Prognoza Ilok - je najistočniji grad u Hrvatskoj. Smešten u regionu Srema, leži na brdu iznad reke Dunav, koja čini granicu sa Bačkom regijom Srbije. U naselju Ilok živi 5.072 stanovnika, a u gradu 3.407 stanovnika.