Vremenska Prognoza Prelog

Vremenska Prognoza Prelog

Vremenska Prognoza Prelog - je grad u Međimurskoj županiji, u sjevernoj Hrvatskoj. Ukupan broj stanovnika grada je 4.324, sa 7.815 u administrativnom području grada, što ga čini drugim naseljenim naseljem u županiji, nakon Čakovca.