Vremenska Prognoza Gvozd

Vremenska Prognoza Gvozd

Vremenska Prognoza Gvozd - je opština u središnjoj Hrvatskoj, Sisačko-moslavačka županija. Sedište mu je u Vrginmostu, koji je od 1996–2012. preimenovan u Gvozd. To je nerazvijena opština koju je Vlada Hrvatske statistički svrstala u područje prve kategorije posebne državne skrbi.