Vremenska Prognoza Lopar

Vremenska Prognoza Lopar

Vremenska Prognoza Lopar - je hrvatska opština Primorsko-goranske županije. Status opštine je dobila 2006. godine i od 2011. godine ima 1.263 stanovnika.