Vremenska Prognoza Sutivan

Vremenska Prognoza Sutivan

Vremenska Prognoza Sutivan - je grad na ostrvu Braču, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatska. Ima 759 stanovnika, 93% Hrvata. Sutivan je bio ribarsko selo, a luku i danas koriste lokalni ribari. Danas je Sutivan popularno mesto za bicikliste.