Vremenska Prognoza Civljane

Vremenska Prognoza Civljane

Vremenska Prognoza Civljane - je naselje i opština u Šibensko-kninskoj županiji, Hrvatska. Sa samo 239 stanovnika, to je najmanja opština u Hrvatskoj po broju stanovnika. Civljane su nerazvijena opština koju je Vlada Hrvatske statistički svrstala u područje prve kategorije posebne državne skrbi.