Vremenska Prognoza Tetovo

Vremenska Prognoza Tetovo

Vremenska Prognoza Tetovo - sa populacijom od 52.915 stanovnika. Grad Tetovo je sedište opštine Tetovo. Tetovo je osnovano u 14. veku na mestu antičkog grada Oeneona. U 15. v. nove ere, Tetovo je potpalo pod osmansku vlast oko pet vekova.