Vremenska Prognoza Krivogastani

Vremenska Prognoza Krivogastani

Vremenska Prognoza Krivogastani (Krivogaštani) - je selo koje se nalazi u blizini Prilepa na Pelagonskoj ravnici u Severnoj Makedoniji. Selo je sedište opštine Krivogaštani.