Vremenska Prognoza Split

Vremenska Prognoza Split

Vremenska Prognoza Split - je drugi po veličini grad u Hrvatskoj, najveći grad u Dalmaciji i najveći grad na hrvatskoj obali. Leži na istočnoj obali Jadranskog mora i prostire se na centralnom poluostrvu i njegovoj okolini.