Vremenska Prognoza Delekovec

Vremenska Prognoza Delekovec

Vremenska Prognoza Delekovec (Đelekovec) - je opština i naselje u severnoj Hrvatskoj, koje se nalazi severno od Koprivnice, u blizini reke Drave. U selu Đelekovec živi 1.192 stanovnika, a opštini pripada i obližnje selo Imbriovec sa 341 stanovnikom.