Vremenska Prognoza Supetar

Vremenska Prognoza Supetar

Vremenska Prognoza Supetar - je grad na sjevernoj strani dalmatinskog ostrva Brača, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Hrvatskoj. Službeno središte ostrva postalo je 1827. godine. Grad Supetar obuhvata sam Supetar i tri sela: Splitsku, Škrip i Mircu. Sa 3.213 stanovnika, to je najveći grad na ostrvu.