Vremenska Prognoza Jasenovac

Vremenska Prognoza Jasenovac

Vremenska Prognoza Jasenovac - je bio koncentracioni i logor za istrebljenje koji su u istoimenom selu osnovale vlasti Nezavisne Države Hrvatske u okupiranoj Jugoslaviji tokom Drugog svetskog rata.