Vremenska Prognoza Lasinja

Vremenska Prognoza Lasinja

Vremenska Prognoza Lasinja - je naselje i opština u Karlovačkoj županiji, Hrvatska. Po Lasinji je nazvana praistorijska lasinjska kultura.