Vremenska Prognoza Cadavica

Vremenska Prognoza Cadavica

Vremenska Prognoza Cadavica (Čađavica) - je naselje i opština u Hrvatskoj u Virovitičko-podravskoj županiji. Ima 2.009 stanovnika, od čega su 90% Hrvati. Nalazi se 14 kilometara SI od Slatine. Do 1920. bila je sastavni deo Mađarske.