Vremenska Prognoza Cista Provo

Vremenska Prognoza Cista Provo

Vremenska Prognoza Cista Provo - je opština u Hrvatskoj u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ima 2.335 stanovnika, na površini od 98 km². Oko Čiste Prova ima nekoliko sela, među kojima su Olujići, Dumančići i Kasumi.