Vremenska Prognoza Sestanovac

Vremenska Prognoza Sestanovac

Vremenska Prognoza Sestanovac (Šestanovac) - je opština u Hrvatskoj u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ima 2.685 stanovnika, od kojih su 99% Hrvati. Opština Šestanovac podeljena je na tri sela: Žeževica, Katuni-Kreševo i Grabovac.