Vremenska Prognoza Preko

Vremenska Prognoza Preko

Vremenska Prognoza Preko - je naselje i opština u Zadarskoj županiji, Hrvatska. Nalazi se, kako samo ime kaže, nasuprot Zadra, na ostrvu Ugljanu. Njegovo staro jezgro se sastoji od tipične dalmatinske arhitekture sa brojnim patricijskim porodičnim letnjikovcima. Prema popisu iz 2011. godine ima 3.805 stanovnika, 88% su Hrvati.