Vremenska Prognoza Lokve

Vremenska Prognoza Lokve

Vremenska Prognoza Lokve - je hrvatska opština Primorsko-goranske županije. Sa površinom od 42 km², ima 1.049 stanovnika. Opština se nalazi u planinskom području Gorskog kotara. Lokvarsko jezero se nalazi između naselja Homer i Mrzla Vodica.