Vremenska Prognoza Resen

Vremenska Prognoza Resen

INFORMACIJE:

Vremenska Prognoza Resen - je grad u jugozapadnoj Severnoj Makedoniji, sa nešto manje od 9.000 stanovnika. Resen je približno jednako udaljen između Bitolja i Ohrida. Grad se uzdiže na 880 metara nadmorske visine i nalazi se u blizini Prespanskog jezera. Resen je takođe jedini grad na području Prespanskog jezera i sedište je opštine Resen.

REZIME:

Vremenska Prognoza Resen (7 Dana + Vreme Danas + Sutra) veoma detaljan (Po Satu / Temperaturu / Vlaznost / Atmosferski Pritisak / Vetar / Padavine / Informacije | Vremenska123

TAGS:

vremenska prognoza resen 2024, vremenska prognoza resen januar 2024, vremenska prognoza resen februar 2024, vremenska prognoza resen mart 2024, vremenska prognoza resen april 2024, vremenska prognoza resen maj 2024, vremenska prognoza resen jun 2024, vremenska prognoza resen jul 2024, vremenska prognoza resen avgust 2024, vremenska prognoza resen septembar 2024, vremenska prognoza resen oktobar 2024, vremenska prognoza resen novembar 2024, vremenska prognoza resen decembar 2024, vremenska prognoza resen 2023, vremenska prognoza resen oktobar 2023, vremenska prognoza resen novembar 2023, vremenska prognoza resen decembar 2023, vremenska prognoza resen 7 dana, 10 dana, 15 dana, 20 dana, 25 dana, 30 dana, 5 dana, naslovi vremenska prognoza resen, aladin vremenska prognoza resen