Vremenska Prognoza Resen

Vremenska Prognoza Resen

Vremenska Prognoza Resen - je grad u jugozapadnoj Severnoj Makedoniji, sa nešto manje od 9.000 stanovnika. Resen je približno jednako udaljen između Bitolja i Ohrida. Grad se uzdiže na 880 metara nadmorske visine i nalazi se u blizini Prespanskog jezera. Resen je takođe jedini grad na području Prespanskog jezera i sedište je opštine Resen.