Vremenska Prognoza Demir Hisar

Vremenska Prognoza Demir Hisar

Vremenska Prognoza Demir Hisar - je mali grad u Severnoj Makedoniji. Sjedište je opštine Demir Hisar. Ovo malo naselje ima apsolutnu makedonsku etničku većinu. Ime grada u prevodu na turski znači „Gvozdeni zamak“ i datira iz vremena kada je Makedonijom vladalo Otomansko carstvo.