Vremenska Prognoza Basaid

Vremenska Prognoza Basaid

Vremenska Prognoza Basaid (Bašaid) - je naselje u kikindskoj opštini, u Severnobanatskom okrugu Republike Srbije. Nalazi se u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Selo ima većinu Srba i ima 3.503 stanovnika. Administrativno, naselje Bikač se takođe svrstava u sastav Bašaida.