Vremenska Prognoza Neum

Vremenska Prognoza Neum

Vremenska Prognoza Neum - je grad i opština u Bosni i Hercegovini, koji se nalazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je jedini grad koji se nalazi duž 20 km obale Bosne i Hercegovine, što ga čini jedinim izlazom zemlje na Jadransko more.